Biofeedback EEG Gdańsk - logo

Kiedy warto skorzystać z terapii Biofeedback?Terapia Biofeedback EEG łączy w sobie treningi: zdrowia psychicznego, treningi psycho-logopedyczne, treningi korekcji psychiczno emocjonalnej.

Kiedy warto skorzystać z pomocy terapii Biofeedback EEG:
• odczuwanie nadwrażliwości na stres
• napięcie psychofizyczne i psycho-emocjonalne, ADHD, ADD
• labilność emocjonalna - wybuchy gniewu, nieśmiałość i wycofanie się
• niestabilność emocjonalna, nerwica, fobie (m.in. fobie szkolne), lęk i niepokój
• zaburzenia procesu uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
• trudności w nauce
• w terapii autyzmu, mutyzmu
• zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, deficyty uwagi
• roztargnienie, nadmierne „bujanie w obłokach”
• problemy z czytaniem, pisaniem
• zaburzenia mowy, zaburzenia rozwoju mowy
• zaburzenia snu, bóle głowy, moczenie nocne
• problemy z decydowaniem i organizowaniem (trudności w podejmowaniu decyzji, organizowaniu myśli, planowaniu działań)
• impulsywność (wybuchowość, skłonność do kłótni,agresji, „wybieganie przed szereg”)
• brak motywacji, apatia w działaniu, brak zainteresowania tym co robią inni
• nadruchliwość, niespokojne poruszanie się, nadmierna gadatliwość
• spowolnienie, trudność z gromadzeniem energii do pracy, małomówność, poczucie osłabienia, zmęczenia
• wypalenie zawodowe

Polecany dla dzieci, młodzieży i dorosłych.