Biofeedback EEG Gdańsk - logo

Rodzaje terapii BiofeedbackBiofeedback EEG (neurofeedback)
W naszym gabinecie specjalizujemy się w Biofeedbacku EEG (inaczej neurofeedback). Metoda ta wykorzystuje fakt występowania w naszym mózgu rożnych fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla pewnych stanów aktywności. Dzięki odpowiedniej aparaturze, pacjent uzyskuje informację zwrotną na temat aktywności swoich fal mózgowych w postaci animacji. Świadoma obserwacji tych zmian daje możliwość ćwiczenia fal - wzmacniania bądź tłumienia. Przykładowo: dzieci z ADHD mają problemy z koncentracją, która często spowodowana jest nieprawidłową ilością fal wolnych w stosunku do fal szybkich. Nadmiar fal wolnych, blokuje działanie fal szybkich, co uniemożliwia na w pełni sprawną i wydajną pracę mózgu. W takim przypadku treningi biofeedback będą się koncentrować na wyrównaniu tych proporcji- tłumieniu fal wolnych (które „zamulają” mózg) i wzmacnianiem fal szybkich (odpowiedzialnych za koncentrację, mobilizację, naukę).

Ten rodzaj biofeedbacku ma szerokie zastosowanie, gdyż zalecany jest zarówno osobom zdrowym, chcącym poprawić swoją koncentrację, przygotować się do egzaminów, wystąpień publicznych, mających problemy z labilnością emocjonalną, ze stresem, problemami ze snem itp., jak i pacjentom po wypadkach, urazach czaszki, jak i z ADHD, ADD, autyzmem, zespołem Aspergera czy mutyzmem wybiórczym.

Biofeedback GSR (Galvanic Skin Response) lub EDR (Electro Dermal Response)
Reakcja skórno – galwaniczna; odpowiedzialny jest za mierzenie elektrycznego przewodnictwa skóry, która wykazuje tendencję zmienną, w zależności od stanu układu wegetatywnego. Kontrola temperatury i oporności skóry uzależnionych od tego stanu, pozwala na uzyskanie równowagi układu współczulnego i centralnego. Na opuszki palców zakłada się elektrody, które emitują słaby prąd galwaniczny. Informacje z organizmu są elektronicznie wzmocnione i przekazywane do komputera, pokazując w ten sposób zależności między stanem somatycznym a psychicznym człowieka –jego skrywany stan napięcia emocjonalnego . W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji.

Biofeedback EMG (ElektroMioGrafia)
Elektromiografia (EMG) to diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych (elektroneurografia) za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu. Elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni (pozwala ocenić m.in. ich zdolność do pracy).

Biofeedback temperaturowy
Biofeedback temperaturowy opiera się na zależnościach między temperaturą skóry a stanem psychicznym człowieka. Im wyższa temperatura tym bardziej rozszerzone naczynia krwionośne, tym lepsze ukrwienie kończyn i większe odprężenie. Celem treningu jest uzyskanie wyższej temperatury niż wyjściowa. Biofeedback temperaturowy stosowany jest do treningu relaksu, ale także w medycynie do leczenia niedokrwienia kończyn, chorobie reumatycznej, astmie.

Biofeedback HEG (Hemo-encephalo-graphy)
Ten rodzaj mierzy temperaturę głowy za pomocą termometru na podczerwień umieszczonego na głowie lub wykorzystuje zmiany spektrum podczerwieni generowanej przez przepływająca krew (bardziej czerwony kolor oznacza większe natlenienie krwi).

BIOFEEDBACK HRV (zmienność rytmu zatokowego)
Zaburzona równowaga w obrębie układu autonomicznego z równocześnie upośledzoną regulacją odruchową w obrębie układu sercowo-naczyniowego i oddychania to kluczowe elementy wpływające na niewydolność serca (HF), pozostające w ścisłym związku z progresją choroby i złym rokowaniem. Celem treningu jest utrzymanie równomiernego rytmu oddychania i częstotliwości pracy serca, przy spowolnieniu oddychania do 5-7, podwyższeniem HRV i podwyższeniem spójności pomiędzy HRV a rytmem oddechowym.

Zmienność rytmu zatokowego (HRV) jest procesem fizjologicznym i wyraża się różnym czasem trwania pomiędzy kolejnymi pobudzeniami zatokowymi. Analiza HRV jest metodą określenia wpływu dynamicznych zmian równowagi współczulnej i przywspółczulnej części autonomicznego układu nerwowego na rytm zatokowy. Mniejsze wartości parametrów zmienności odpowiadają zwiększonemu wpływowi części współczulnej oraz (lub) obniżeniu aktywności części przywspółczulnej układu autonomicznego.

Biofeedback SCP
Biofeedback SCP (slow cortical potentials) oznacza wolne potencjały korowe, czyli zmiany polaryzacji błony. Jeśli uzyska się negatywną polaryzację, doprowadzi to neurony do większej "gotowość" do pracy. Trenuje się poniżej częstotliwości 1-2 Hz.

Biofeedback oddechowy
Biofeedback oddechowy służy do wspomagania procesu leczenia padaczki, chorób układu oddechowego i krążeniowego. Zakłada się, iż nieprawidłowy oddech może być spowodowany m.in. bólem, stresem, czy strachem.