Biofeedback EEG Gdańsk - logo

Czym jest BiofeedbackBiofeedback EEG Gdańsk
Biofeedback EEG (neurofeedback)
W naszym gabinecie specjalizujemy się w Biofeedbacku EEG (inaczej neurofeedback, neuroterapia). Metoda ta wykorzystuje fakt występowania w naszym mózgu rożnych fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla pewnych stanów aktywności. Dzięki odpowiedniej aparaturze, pacjent uzyskuje informację zwrotną na temat aktywności swoich fal mózgowych w postaci animacji i zachodzących w niej zmian, co przekłada się później na możliwość ćwiczenia ich-wzmacniania bądź tłumienia. Przykładowo: dzieci z ADHD mają problemy z koncentracją, która często spowodowana jest nieprawidłową ilością fal wolnych w stosunku do fal szybkich. Nadmiar fal wolnych blokuje działanie fal szybkich, co uniemożliwia sprawną i wydajną pracę mózgu. W takim przypadku treningi biofeedback będą się koncentrować na wyrównaniu tych proporcji - tłumieniu fal wolnych (które potocznie mówiąc „zamulają” mózg) i wzmacnianiem fal szybkich (odpowiedzialnych za koncentrację, mobilizację, naukę).

Ten rodzaj biofeedbacku ma szerokie zastosowanie, gdyż zalecany jest zarówno osobom zdrowym, chcącym poprawić swoją koncentrację, przygotować się do egzaminów, wystąpień publicznych, mających problemy z labilnością emocjonalną, ze stresem, problemami ze snem itp., jak i pacjentom po wypadkach, urazach czaszki, jak i z ADHD, ADD, autyzmem, zespołem Aspergera czy mutyzmem wybiórczym. Biofeedback jest skuteczną, nowoczesną i coraz bardziej popularną metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

Biofeedback EEG Gdańsk
Upraszczając: dzięki podłączeniu specjalistycznej aparatury ( wzmacniacza fal EEG, tzw. głowicy ), a także elektrod przymocowanych do uszu i skóry głowy badanego, uzyskujemy zapis aktywności fal mózgowych. Odpowiednie oprogramowanie przekształca zdobyte informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Dzięki temu, jest on w stanie zobaczyć i kierować aktywnością swojego mózgu, np. jeżeli zrelaksuje się, a co za tym idzie, poziom fali alfa (odpowiedzialnej za odczuwanie odprężenia) wzrośnie – balonik na wyświetlanej przed nim animacji wzniesie się do góry. W zależności od problemu z jakim zgłaszamy się na terapię część aktywności fal będziemy wzmacniać, inne zaś tłumić. Odpowiednią reakcją jest np. skoncentrowanie się, rozluźnienie, prawidłowy oddech, skierowanie swoich myśli na jakieś miłe wspomnienia. Przy osiągnięciu optymalnego stanu aktywności, badany zostaje nagradzany (sygnały dźwiękowe i wizualne przy gratyfikacji) lub karany (efekty analogiczne jak w przypadku nagradzania). Dzięki informacji zwrotnej, pacjent jest w stanie zobaczyć związek pomiędzy swoim zachowaniem, a reakcjami zachodzącymi w mózgu, co daje mu możliwość odpowiedniego wyuczenia się pożądanych efektów.

„Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.”

Dzięki przeprowadzonemu badaniu dostajemy szereg istotnych informacji, które pozwolą na zaplanowanie treningów. Wynik badania EEG ukazuje nam poziom elektryczności mózgu (ilość prądu w mózgu), także dzięki niemu jesteśmy w stanie zdiagnozować czy pacjent choruje np. na epilepsję, nadruchliwość lub czy zażywa leki tj np. antydepresanty.

W naszym mózgu znajdują się fale mózgowe pracujące na różnych pasmach częstotliwości. Możemy wymienić fale: delta, theta, alfa i beta. Ich poprawna ilość zapewnia nam swobodne i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Ludzki mózg, każdego dnia, z powodu rozmaitych czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, narażony jest na różnego rodzaju bodźce, osłabiające lub zakłócające jego prace. Przenosi się to bezpośrednio na pracę ww fal. Trening Biofeedback EEG służy, by móc zdiagnozować, jakie nieprawidłowości wystąpiły, a także jest skutecznym narzędziem, by wzmacniać nasz mózg na tyle, by mógł sobie z nimi w przyszłości skutecznie radzić.