Biofeedback EEG Gdańsk - logo

Przebieg badania Biofeeback EEGW badaniu biorą udział dwie osoby - trener oraz pacjent. Na pierwszym spotkaniu poza krótkim wywiadem psychologicznym, wykonywane jest badanie diagnostyczne QEEG, podczas którego wyznacza się kierunek pracy i profil pacjenta.

Badanie Mini QEEG:
4 punktowe
Badane punkty z tzw pasa centralnego Fz, Cz, C3 i C4 znajdującego w części płata czołowego i ciemieniowego (środek głowy).

8 punktowe
Badane punkty z pasa centralnego Fz, Cz, C3 i C4, dodatkowo z przodu i z tyłu głowy F3 i F4, P3 i P4. Badanie 8 punktowe jest bardziej dokładne, gdyż daje nam możliwość większego pola badania, a co za tym idzie, dokładniejszego wskazania nieprawidłowości.

Biofeedback EEG Gdańsk
Do przeprowadzenia badania potrzebny jest nam laptop oraz monitor, a także specjalistyczna aparatura, składają się z głowicy i elektrod. Elektrody podłączone są do skóry głowy i to właśnie przy ich użyciu będziemy trenowali zmianę aktywności prac fal mózgowych. Na monitorze przed pacjentem wyświetlane są różnego rodzaju animacje, zmuszające jego mózg do wywołania określonych i pożądanych reakcji.

Podczas spotkania z trenerem-terapeutą pacjent ćwiczy pracę swojego mózgu, by poprawić jego efektywność. Mózg jak każdy inny mięsień kiedy jest nietrenowany, podupada na kondycji. Dlatego tak ważne są regularne treningi, systematyczność i odpowiednie podejście pacjenta podczas terapii. Trening Biofeedback zalecany jest wykonywać, bez względu na stan zdrowia, przynajmniej raz w życiu. By osiągnąć najbardziej efektywne wyniki, zaleca się przebycie treningu składającego się z minimum 30 spotkań trwających od 45-60 minut (2 – 3 razy w tygodniu).

Biofeedback EEG Gdańsk
Już po pierwszych spotkaniach możemy zobaczyć efekty terapii. Po 15 treningu następuję przejście fazy nauki z etapu świadomości (staramy się kontrolować nasze odruchy, wpływać na pracę fal mózgowych) na etap nieświadomy (fale w mózgu pracują na optymalnym i zadowalającym nas poziomie bez naszej świadomej interwencji). Stan ten zaleca się wzmacniać przez kolejne 15 spotkań. Cała sesja Biofeedback EEG powinna składać się zatem z minimum 30 treningów.

Pierwsze 5-10 sesji to czas kiedy mózg uczy się sztuki wytwarzania określonych wzorców pracy do osiągania zadanego celu. Jest to bardzo ważny okres w treningach i nie zaleca się zakłócać systematyczności spotkań. Nie należy zatem robić przerw dłuższych niż 14 dni pomiędzy sesjami.

Podczas badania, a także podczas sesji treningowych należy zapewnić możliwość wyłączenie telefonu komórkowego.

Badania wykonujemy na certyfikowanym sprzęcie i oprogramowaniu, sprawdź Nasze certyfikaty: